XE TẢI ISUZU ĐÔNG LẠNH

Giá: Liên hệ

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1490 – 2150kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3700 x 1870 x 1950 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1900 – 2490 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4220 x 1720 x 1780 mm 

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 5750 – 6000kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5900 x 2300 x 2280 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 13100 – 14150kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 9350 x 2500 x 2550 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km